1. Johannese

1 Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud - seda me kuulutame Elu Sõnast.
2 Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks.
3 Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega.
4 Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik.
5 Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust.
6 Kui me ütleme: 'Meil on osadus temaga', kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt.
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.
8 Kui me ütleme: 'Meil ei ole pattu', siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
10 Kui me ütleme: 'Meie ei ole patustanud', siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis.