Hoosea

1 Issanda sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale, Juuda kuningate Ussija, Jootami, Aahase ja Hiskija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil.
2 Alguses, kui Issand hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles Issand Hooseale: 'Mine võta enesele hooranaine ja sohilapsed, sest maa lahkub üha hoorates Issanda järelt!'
3 Siis ta läks ja võttis enesele Gomeri, Diblaimi tütre; naine jäi lapseootele ja tõi temale poja ilmale.
4 Siis ütles Issand talle: 'Pane temale nimeks Jisreel, sest veel pisut aega ja ma tasun Jisreeli veresüü Jehu soole ning lõpetan Iisraeli soo kuningriigi!
5 Sel päeval murran ma katki Iisraeli ammu Jisreeli orus.'
6 Ja naine jäi taas lapseootele ja tõi tütre ilmale ning Issand ütles Hooseale: 'Pane temale nimeks Lo-Ruhama, sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile andeks!
7 Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad Issanda, nende Jumala läbi; kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi.'
8 Kui naine oli võõrutanud Lo-Ruhama, jäi ta jälle lapseootele ja tõi poja ilmale.
9 Ja Issand ütles: 'Pane temale nimeks Lo-Ammi, sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt!